In Nederland is toegestaan om met een metaaldetector rond te lopen op openbare plaatsen. Wel is het verboden om gericht te zoeken en te graven op plekken die gemarkeerd zijn als archeologische plekken.
In alle andere gevallen moet u toestemming hebben van de landeigenaar om het terrein te mogen betreden. Het is verboden om zonder vergunning of toestemming van de eigenaar / overheid te graven naar archeologische vondsten of sporen mits men zich aan de normaal geldende regels houdt.

Let er op dat in een aantal plaatsen een algemeen verbod van toepassing is voor het gebruik van metaaldetectoren. Check altijd de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) als u twijfelt of informeer bij de gemeente waar u wilt gaan zoeken naar de APV.
Plaatsen zoals Nijmegen en Arnhem hebben een algemeen verbod voor het gebruik van een metaaldetector ivm veel achtergebleven munitie en explosieven uit de tweede wereldoorlog die nog altijd op bepaalde onder de grond liggen.

Let op: in andere landen zoals België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland etc. zijn er weer andere wetten van toepassing. Let hierop en informeer voor u in deze landen besluit te gaan zoeken.
De wetgeving en plekken waar men niet mag zoeken kan in de loop van de tijd wijzigen!

Regels metaaldetectie
Als metaaldetector amateur dient u zich aan de volgende regels te houden:
Wees een ambassadeur van deze mooie hobby
Vraag altijd toestemming aan de landeigenaar of beheerder van de grond of u op zijn/haar grond mag zoeken (neem voor de zekerheid, vooral bij overheids grond, legitimatie mee)

Plaatsen waar u zich niet met een metaaldetector moet begeven:

1: beschermde cultuur historische plekken zoals bv. Kastelen, burchten, ruïnes

2: archeologische opgravings terreinen

3: ingezaaide akkers

4: weidegebied met vee

5: beschermt natuurgebied

6: prive terrein waar u geen toestemming heeft gevraagd

7 :Laat munitie liggen.

Indien er sprake is van gevaar ga dan als volgt te werk:
Stop meteen met (graaf)werkzaamheden,bedek blootgelegde delen van munitie voorzicht met aarde. Markeer de positie en onthoud goed hoe u de plek kunt terugvinden. Waarschuw de plaatselijke politie.
Ga absoluut niet met zelf met wapentuig slepen!

Zoek nooit op archeologische terreinen, tenzij u toestemming heeft verkregen van de bevoegde instanties (om mee te helpen bij een archeologische opgraving).

Ook beschermde cultuur historische plekken zoals bv. Kastelen, burchten, ruïnes en ingezaaide akkers, weidegebied met vee, beschermt natuurgebied zijn plekken die men met rust moet laten

Maak alle gaten die u maakt ook weer netjes dicht, behandel de natuur met respect, zorg ervoor dat u planten, bomen en graszoden niet beschadigd en laat het allemaal weer netjes achter. Dit voorkomt ook nog eens dat mensen en dieren zich kunnen verwonden

Neem zover als mogelijk is al het metaal wat u vindt, ookal is het niet interessant, mee. Denk aan het milieu. Metalen, vooral koper en lood zijn slecht voor het milieu. Deze metalen kunnen zelfs nog eens geld opleveren bij de ijzerboer

In de nacht zoeken zonder toestemming van de landeigenaar is verboden. Iemand die ’s nachts zoekt is verdacht bezig

Vondsten, waarvan men redelijkerwijs kan aannemen of vermoeden dat deze van wetenschappelijke cultuurhistorische waarde zijn, moeten gemeld worden bij de desbetreffende archeologische instanties.