Vondsten melden

WAAROM JE VONDSTEN AANMELDEN?
Het melden van je vondsten is wettelijk verplicht! Natuurlijk kost het melden van je vondsten tijd, maar het aanmelden kan ook veel opleveren en bovendien iets toevoegen aan je mooie hobby. Het contact dat je opbouwt met de archeoloog kan leuk en interessant zijn en bovendien leer je vaak ook meer over je vondsten en de geschiedenis van je omgeving. Door je vondsten te melden kun je mogelijk ook een waardevolle bijdrage leveren aan het beeld van ons land in het verleden. Die paar fibula’s of munten die je gevonden hebt, kunnen misschien samen met de vondstmeldingen van anderen, die al in het Archis databank systeem staan, een beter of nieuw beeld geven van de bewoning in een bepaalde omgeving.

WELKE VONDSTEN AANMELDEN?
Volgens de nieuwe Erfgoedwet dienen in principe alle vondsten t/m 1945 te worden aangemeld. De DDA is nog in gesprek met de RCE om het begrip ‘alle vondsten’ verder uitgewerkt te krijgen. Vind je op een akker vondsten uit de bronstijd, de Romeinse tijd of uit de vroege middeleeuwen dan kunnen deze vondsten op plaatselijke bewoning wijzen en dien je deze vondsten aan te melden. Vind je op de zoekplek ook (verbrand) bot of scherfmateriaal van vroeg aardewerk, meld dit dan ook aan.

VONDSTEN BLIJVEN EIGENDOM VAN DE VINDER
Sommige zoekers denken dat, als ze hun vondsten melden, ze hun vondsten dan ook kwijt zijn. En dat is een misverstand, vondsten blijven eigendom van de vinder.

CULTUREELERFGOED VONDSTMELDING.
Vondsten kun je melden bij Cultureel Erfgoed.

PAN
Het registreren en melden van je vondsten kan sinds het najaar 2016 ook via het nieuwe PAN systeem. PAN is een samenwerkingsverband met als doel het fotograferen, determineren en online te publiceren van detectorvondsten uit de Nederlandse bodem.
Veel zoekers laten hun vondsten inmiddels bij de PAN registreren. Het voordeel is dat vondsten ook worden doorgemeld naar ARCHIS en NUMIS. Kijk op voor meer info op de website van PAN.